Affiliate Marketing
Chăm sóc khách hàng
sale admin
Giao Tiếp Tốt
Tư vấn
Chốt đơn
B2b Sales
Sales
Sales Marketing
Giao Tiếp Tốt
Sales Admin
Google Docs
Google Sheets
Excel
Microsoft Office Skills
English Writing
Customer Service Skill
Customer Support
Customer Satisfaction
English
Communication Skills
Account Executive
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng giao tiếp
Admin
Administration
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng làm việc nhóm
kĩ năng giao tiếp
kỹ năng tư vấn khách hàng

Sale Area

Prime Group
Save Job
Full time
Hiring 1 people
3 years of experience
Ho Chi Minh
Published 02/12/2022

Working Address

  • Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt NamView map

Job Description

  • Chăm sóc và giới thiệu sản phẩm mới cho khách hàng theo khu vực được phân công (Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận).
  • Hỗ trợ bán hàng Theo chính sách của công ty.
  • Phối hợp với các phòng ban trong công ty.
  • Là người tư vấn, cung cấp thông tin để khách hàng lựa chọn sản phẩm.

Skills

Affiliate Marketing

Requirement

  • Trình độ đại học ( những ngành có liên quan).
  • Có kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng bán hàng tốt, thành thạo Microsoft.
  • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sale, vật liệu xây dựng.
  • Có thể đi công tác ở tỉnh.
  • Ưu tiên có kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Thái hoặc tiếng Anh.

Benefits

Thoả thuận theo chính sách công ty.

Career

Company Info

Prime Group
Ho Chi Minh
1-50 employees