Công cụ tính lương Gross/Net

Áp dụng quy định
Lương cơ sở: 1,490,000đGiảm trừ gia cảnh bản thân: 11,000,000đNgười phụ thuộc: 4,400,000đ
Thu nhập (VND)
Đóng bảo hiểm
Vùng
Người phụ thuộc
Kết quả
Chưa có kết quảNhập thông tin vào công cụ tính lương Gross/Net và kiểm tra kết quả tại đây
LƯU ÝQuy định áp dụng:
Áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới nhất 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) với nguời nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc (Theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14)
Áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới nhất có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 (Theo điều 3, Nghị định 90/2019/NĐ-CP)
Tuyên bố từ chối trách nhiệm:
Bất kỳ thông tin liên quan do chúng tôi cung cấp tại đây, không cấu thành lời khuyên pháp lý hoặc làm phát sinh mối quan hệ nhà cung cấp dịch vụ/ khách hàng... Xem thêm