Nhân Viên Media Planner Full-time job at CÔNG TY TNHH MEDIA INSIDER

Nhân Viên Media Planner Full-time
CÔNG TY TNHH MEDIA INSIDER
Full time
Hiring 2 people
Ho Chi Minh
Published 01/07/2022

Working Address

 • Bến Vân Đồn, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, VietnamView map

Job Description

 • Hiểu tóm tắt yêu cầu từ khách hàng với đầy đủ thông tin về sản phẩm, ngành, thị trường, mục tiêu tiếp thị
 • Phân tích và tổng quát cơ sở dữ liệu liên quan liên quan đến sản phẩm, khách hàng mục tiêu, thương hiệu, thói quen truyền thông, v.v.
 • Tiến hành đề xuất / kế hoạch truyền thông bao gồm các khái niệm, hỗn hợp phương tiện, trọng lượng phương tiện, lựa chọn phương tiện, chiến thuật mua, v.v.
 • Trình bày đề xuất / kế hoạch truyền thông cho khách hàng
 • Theo dõi và điều chỉnh kế hoạch truyền thông nếu có bất kỳ thay đổi nào
 • Cập nhật các xu hướng trên thị trường cho khách hàng: hoạt động tiếp thị thương hiệu mới, quảng cáo mới, quy định mới về tiếp thị thương hiệu, v.v.
 • Tiến hành mua hàng ngắn gọn cho người mua với đầy đủ thông tin về yêu cầu phát sóng, vị trí ưu tiên, báo cáo sự cố,…
 • Gặp gỡ khách hàng để cập nhật xu hướng tiếp thị và duy trì các mối quan hệ
 • Tiến hành lập danh mục khách hàng để hiểu tổ chức của khách hàng và các địa chỉ liên hệ chính
 • Kết nối và duy trì mối quan hệ với khách hàng và chủ sở hữu phương tiện truyền thông
 • Quản lý các tài khoản chính do người quản lý trực tiếp chỉ định và giải quyết mọi vấn đề / sự khác biệt nếu được yêu cầu
 • Hỗ trợ theo dõi hợp đồng với khách hàng
 • Báo cáo hàng tháng và hàng quý cho cả các bên liên quan nội bộ hoặc bên ngoài nếu được yêu cầu
 • Đánh giá truyền thông hàng quý

Skills

Marketing
Marketing Planning
Digital Media
Social Media Advertising
Media Planning

Requirement

 • Bachelor’s Degree in Business, Marketing or Technology related fields

Hồ sơ ứng tuyển:

 • CV (Curriculum Vitae)
 • Bằng cấp, chứng chỉ liên quan

Benefits

 • Mức lương 8.5 triệu GROSS
 • Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức
 • Được xem xét review tăng lương theo chính sách nhân sự của Công ty dựa vào thành tích đóng góp và năng lực khi trở thành nhân viên chính thức
 • Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và chính sách nhân sự của Công ty khi trở thành nhân viên chính
Company Info
CÔNG TY TNHH MEDIA INSIDER
Ho Chi Minh
1-50 employees
http://mediainsider.vn/
Advertising
Working Address

Bến Vân Đồn, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, VietnamView map