Java
Spring Framework
Javascript
Hibernate
Angular 4+
Information Technology
Technical Support
Java
Web Applications
Web Services
Công Ty TNHH Công Nghệ ALTEK
Ho Chi Minh & 1 other places
Ho Chi Minh, Ha Noi
24 days ago
Java
CSDL
Spring Boot
Java Programming
Spring Framework
Spring Boot
Spring MVC
Restful Api
Architecture Design Pattern
micro service
Java core
Java
Agile
schema design
Databases
Java/Scala
Object-Oriented Programming (OOP)
OOP
Devops
Java
MySQL
Spring Framework
Elasticsearch
OOP
Oracle SQL Developer
Hibernate
Spring Boot
Struts
Java
Backend
java core
ORM Spring
Leadership Skills
Java
MySQL
Javascript
Teamwork
Agile Scrum
Java
freeC's Client
Ha Noi
6 months ago
Eg.
• Sign-on bonus when applicable
• Up to 14th-month salary
• Bao Viet Medical Insurance
• Review performance 2x / year
Java Spring boot
Thymeleaf
jQuery
JasperReports

Java Developer (Middle)

freeC's Client
Save Job
Messages
Full time
Hiring 1 people
2 years of experience
Ha Noi
Published 18/11/2022

Job Description

 • Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết phần mềm
 • Thực hiện lập trình và review source code
 • Support các thành viên Junior, fresher để nâng cao chuyên môn, áp dụng vào dự án
 • Nghiên cứu công nghệ mới phục vụ dự án


Skills

Java

Requirement

 • Độ tuổi từ 1998 trở về trước
 • Có khả năng phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết phần mềm, thiết kế database
 • Có kinh nghiệm làm Spring boot, Spring security 
 • Có thể làm việc độc lập hoặc làm theo nhóm
 • Có khả năng nghiên cứu công nghệ mới
 • Có khả năng training, support các thành viên Junior, fresher

Benefits

 • Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, có cơ hội được thăng tiến và luân chuyển
 • Môi trường làm việc cao cấp (vị trí trung tâm, trang thiết bị hiện đại).
 • Du lịch hàng năm của công ty, xây dựng nhóm, các sự kiện / hoạt động gắn kết
 • Môi trường / văn hóa làm việc công bằng, minh bạch và cởi mở

Career

Company Info

freeC
Ho Chi Minh
101-300 employees
https://freec.asia/
IT/ Web
HRTech

About

freeC is the Smart Recruiting Platform that leverages matching technology to actively connect hundred of thousand of employers and job seekers. The success of freeC is determined by our success in operating as a unified team. If you're interesting, ambitious, and eager to advance your career with us, explore our vacancies as below. We're excited to have you on board our ship to help us grow fast, deliver on our mission of actively connecting employers and job seekers around Vietnam

Working Address

Lầu 06, Tòa nhà BCONS TOWER II , Số 42/1, Đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCMView map