Senior PHP Developer - Laravel
Công ty Canawan Global

Full time
Hiring 1 people
4 years of experience
Ho Chi Minh
Published 18/03/2024

Why You’ll Love Working Here

bảo hiểm sức khỏe
bảo hiểm xã hội
thưởng KPI, doanh thu

Working Address

 • 213 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 717014, VietnamView map

Job Description

Responsibilities

 • Participate in the dev team to develop projects using Laravel framework
 • Handle Internal website performance, security and speed monitoring.
 • Develop/customize modules for the internal website.
 • Develop API integration with third-party systems (Shopify, Magento, Shopbase, Carrier, Supplier…)
 • Maintaining the servers and services to ensure work with stability
 • Lead develop team and propose the new way to increase the performance of the system

Your Skills and Experience

 • At least 3 years of experience with PHP or 2 years lead team.
 • Understanding of MVC, design patterns and Web services integrations (REST/GraphQL)
 • Strong in database technologies such as MySQL, MariaDB, and ProgresQL for big data.
 • Have experience building structures for microservices
 • Have experience in configuration Server (Ubuntu, CenOS), Docker, hosting, domain (Vultr, Digital Ocean or AWS, Cloudflare …)
 • Have experience in Queues (RabbitMQ), Redis / Elasticsearch for large data
 • Knowledge of Front-End skills for React JS, CSS, Figma …
 • Strong problem-solving skills and attention to detail
 • Git flow/review code is must have
 • Interesting the use of new technology as AI (ChatGPT, Copilot, Midjourney, OpenAI, python…)
 • Agile, e-commerce, MMO, CRM or SaaS system experience is a plus

Why You'll Love Working Here

 • 10 public holidays, 12 annual leave days based on Vietnam Government regulations
 • Social and Medical Insurance
 • Yearly review of performance & Salary

Working location: 213 Chu Van An, Ward 26, Binh Thanh District, HCMC

Working time:

 • 8:30 AM – 5:30 PM (7,5 hours/day From Monday to Friday)
 • 8:30 AM – 4:30 PM (6,5 hours/day Saturday)

Skills

MySQL
MariaDB
ProgresQL
Big Data
E-commerce
Company Info
Công ty Canawan Global
Ho Chi Minh
51-100 employees
https://canawan.com
Ho Chi Minh
51-100 employees
https://canawan.com
Import & Export
e-commerce
Logistics & Supply Chain

About

CANAWAN PTE. CÔNG TY TNHH. là công ty hàng đầu trong ngành POD bắt đầu với sứ mệnh cung cấp cho bạn trải nghiệm tuyệt vời thông qua dịch vụ đặc biệt.


Chúng tôi đã dành nhiều năm để tìm kiếm những nhà máy tốt nhất để sản xuất thiết kế yêu thích của riêng bạn vì chúng tôi tin rằng mỗi món đồ trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết khi bạn có tiếng nói trong đó.


Chúng tôi tự hào đang phát triển theo cách riêng của chúng tôi mỗi ngày, biết chính xác rằng chúng tôi là tất cả vì bạn và hạnh phúc của bạn, chỉ cần để chúng tôi ở bên cạnh bạn và chúng tôi sẽ làm cho nó đúng.

Working Address

213 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 717014, VietnamView map

Gallery