Python
PostgreSQL
Rust
actix web
Golang
Node Js
socket.io
PostgreSQL
MongoDB
Cloud Computing
Ruby
Ruby on Rails
MySQL
PostgreSQL
Node Js
Javascript
MongoDB
Typescript
PostgreSQL
Basic Sql
Big Data
Mysql Database
Database
PostgreSQL
Linux
Azure
Google Cloud Platform (GCP)
mysql/postgresql
freeC's Client
Ho Chi Minh
8 months ago
• Sign-on bonus when applicable
• Up to 14th-month salary
• Bao Viet Medical Insurance
• Review performance 2x / year
Ruby on Rails
MySQL
API linkage
E2E testing
PostgreSQL
MobiFone
Ha Noi & 1 other places
2 months ago
CSDL, middleware, microservice
Oracle, MySQL, Postgres
OS, CSDL, Middleware, Cloud

Fullstack Engineeer

CÔNG TY CỔ PHẦN TIPTEK
Save Job
Full time
Hiring 1 people
3 years of experience
Ho Chi Minh
Published 24/10/2022

Working Address

 • 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, VietnamView map

Job Description

 • Build scalable architecture for products. Scope of products span across CRM system, Mobile and Web application, and some blockchain integrated tools.
 • Explore and learn new languages, technologies and systems.
 • Design and develop proof of concept for new ideas in business. 
 • Communicate feasibility, risks, opportunities and guidance for decision makers and engineering teams.
 • Understand project content, perform product reviews, verify, guide team members.
 • Manage the progress and quality of the development of the functions, in charge of adjusting the issues related to business and technology between the functions.
 • Other assignments as requested from direct superior

Skills

Python
PostgreSQL
Rust
actix web
Golang

Requirement

 • Have at least 3+ years experience
 • One of stack below is in your skills stack:
 • - Rust, Actix Web, SQLx, PostgreSQL.
 • - Golang, gRPC, PostgreSQL.
 • - Python , PostgreSQL
 • Experience with Solidity is a big Plus
 • Experience with any Cloud platform like AWS, GCP, Azure 
 • Experience with backend components such as storage, caching, and data processing.
 • Be able to work indepentdently
 • Good interpersonal skills
 • Willingness to learn new technologies

Benefits

 • Participating in PVI Comprehensive Health Insurance.
 • Salary, Tet bonus according to company regulations.
 • Traveling, team building every year.

Career

Company Info

Ho Chi Minh
51-100 employees
IT/ Software
IT/ Web
Real estate

About

TIPTEK ( thành viên của Đất Xanh Group) là đơn vị nắm giữ toàn bộ mảng dịch vụ bất động sản cho Khách hàng quốc tế.

Với đội ngũ nhân sự quốc tế, xây dựng trên nền tảng 30% thị phần môi giới tại Việt Nam của hệ thống Đất Xanh, cùng hệ thống đối tác chiến lược rộng khắp tại Hong Kong, Tai Pei, Shang Hai, Shen Zhen, Nan Ning ... TIPTEK đang là đơn vị uy tín về thẩm định dự án, tư vấn đầu tư, môi giới và quản lý bất động sản tại Việt Nam cho nhà đầu tư quốc tế.

Ngoài hoạt động dịch vụ bất động sản, TIPTEK còn tập trung nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ hiện đại (AI/Blockchain/Metaverse) vào các hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực BĐS và đầu tư tài chính, nhằm chuyển hóa các mô hình kinh doanh truyền thống thành mô hình kinh doanh trên các nền tảng công nghệ. TIPTEK đã xây dựng Real Agent – Ứng dụng công nghệ bất động sản. Real Agent giúp TIPTEK lược giản đi nhiều quy trình thủ công, điều hành hiệu quả quy trình bán hàng, quản lý nguồn dữ liệu tập trung, minh bạch và bảo mật. Toàn bộ tài liệu bán hàng được cập nhật trên nền tảng tiện lợi cho khách mua lẫn nhân viên tư vấn.

Working Address

2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, VietnamView map