Marketing Researcher

SCHMITT & ORLOV IP CO., LTD.
Negotiable
11th Floor, Zen Tower, No.12 Khuat Duy Tien Street, Thanh Xuan Trung Ward, Thanh Xuan District, HN
Full time
Published 19/05/2021

Job Description

 • Lập kế hoạch và thực hiện chuyến thăm thị trường;
 • Nghiên cứu thị trường;
 • Thu thập và sắp xếp thông tin của nghiên cứu;
 • Soạn thảo và báo cáo kết quả của nghiên cứu.
 • Planning and conducting market visit;
 • Market research;
 • Collecting and sort out the information of the research;
 • Drafting and reporting the result of the research. 

Requirement

 • Bằng Cao đẳng / Đại học;
 • Năng động, chịu khó, nhiệt tình, năng động, yêu thích du lịch và sẵn sàng đi công tác (trong nước và quốc tế);
 • Giỏi thị trường và thương hiệu, đặc biệt là thời trang, giải trí và năng lượng…;
 • Tiếng Anh trung bình (cả viết và nói);
 • Cởi mở, ham học hỏi và có thái độ tốt;
 • Nam được ưu tiên.
 • Thích đi du lịch, sẵn sàng đi du lịch;
 • Yêu thích thương hiệu và thị trường.
 • College/ University degree;
 • Dynamic, hard-working, enthusiastic, active, love traveling and willing to travel(domestic and international);
 • Good at market and brands, especially fashion, entertainment and energy…;
 • Average in English (both written and spoken);
 • Open, eager to learn and good manner;
 • Male Is Preferred.
 • Love traveling, available for traveling;
 • Love brands and markets.

Benefits


Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search