Negotiable
Ho Chi MinhView map
Full time
Published 19/05/2021

Job Description

 • Lập kế hoạch và thực hiện chuyến thăm thị trường;
 • Nghiên cứu thị trường;
 • Thu thập và sắp xếp thông tin của nghiên cứu;
 • Soạn thảo và báo cáo kết quả của nghiên cứu.
 • Planning and conducting market visit;
 • Market research;
 • Collecting and sort out the information of the research;
 • Drafting and reporting the result of the research.

Requirement

 • Bằng Cao đẳng / Đại học;
 • Năng động, chịu khó, nhiệt tình, năng động, yêu thích du lịch và sẵn sàng đi công tác (trong nước và quốc tế);
 • Giỏi thị trường và thương hiệu, đặc biệt là thời trang, giải trí và năng lượng…;
 • Tiếng Anh trung bình (cả viết và nói);
 • Cởi mở, ham học hỏi và có thái độ tốt;
 • Nam được ưu tiên.
 • Thích đi du lịch, sẵn sàng đi du lịch;
 • Yêu thích thương hiệu và thị trường.
 • College/ University degree;
 • Dynamic, hard-working, enthusiastic, active, love traveling and willing to travel(domestic and international);
 • Good at market and brands, especially fashion, entertainment and energy…;
 • Average in English (both written and spoken);
 • Open, eager to learn and good manner;
 • Male Is Preferred.
 • Love traveling, available for traveling;
 • Love brands and markets.
Introduce about company
SCHMITT & ORLOV IP CO., LTD.
Scale
1-50
Location
2nd Floor, PDD Tower, 162 Pasteur, District 1, Ho Chi Minh City
Website
Industries
About us

Address

2nd Floor, PDD Tower, 162 Pasteur, District 1, Ho Chi Minh City View map