8 jobs Management in Binh Duong

freeC logo

MEP Manager - Quản Lý Thiết Kế

freeC's Client

65 - 75 mil VND

TBS Group logo

Giám Đốc Ban Quản Lý Các Dự Án Xây Dựng

TBS Group

Negotiable

TBS Group logo

Manager, Design Management

TBS Group

Negotiable

TBS Group logo

Giám Đốc Dự Án (Chủ đầu tư)

TBS Group

Negotiable

TBS Group logo

Quản Lý Dự Án Xây Dựng (PM)

TBS Group

Negotiable

TBS Group logo

Tổng giám đốc điều hành - CEO

TBS Group

Negotiable

CÔNG TY CP CK CN CHÍ THÀNH logo

Quản lý sản xuất kết cấu thép

CÔNG TY CP CK CN CHÍ THÀNH

15 - 20 mil VND

TBS Group logo

Design Manager – Quản lý Thiết kế

TBS Group

Negotiable

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search