Java/Scala
Object-Oriented Programming (OOP)
OOP
Devops
Kubernetes
Python
Docker
CI/CD
Container
Docker
Kubernetes
Google Cloud Platform
System Administration
Devops
Linux
Linux Administration
Windows
PHP
Devops
AWS
Ruby
Python
Python
Kubernetes
Jenkins
freeC's Client
Hai Duong & 2 other places
Hai Duong, Ha Noi, Ho Chi Minh
24 days ago
Docker
Kubernetes
Amazon Web Services (AWS)
Linux
Database
Docker
Gitlab
Linux
Azure
Google Cloud Platform (GCP)
mysql/postgresql
Docker, Kubernetes, MicroServi
Gitlab, Github, CircleCI
Scripting Language
CI/CD
AWS
Jenkins
Devops
freeC's Client
Ho Chi Minh
8 months ago
• Sign-on bonus when applicable
• Up to 14th-month salary
• Bao Viet Medical Insurance
• Review performance 2x / year
Windows
Linux
Mac
CI/CD
CI/CD
Google Cloud Platform (GCP)
AWS
Kubernetes
Linux Server
Amazon Web Services (AWS)
AWS
Apache
Cisco Routers
freeC's Client
Ho Chi Minh
8 months ago
Eg.
• Sign-on bonus when applicable
• Up to 14th-month salary
• Bao Viet Medical Insurance
• Review performance 2x / year
Cloud Computing
AWS
Devops

Java Developer (Senior/Leader)

FPT Telecom
Save Job
Full time
Hiring 1 people
Ho Chi Minh
Published 20/10/2022

Working Address

 • Tòa nhà FPT Tân Thuận 3, Đường Sáng Tạo, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCMView map

Job Description

 • Integration of user-facing elements developed by a front-end developers with server side logic.
 • Building reusable code and libraries for future use.
 • Optimization of the application for maximum speed and scalability.
 • Being incredibly self-driven to learn, push new ideas, and teach others.

Skills

Java/Scala
Object-Oriented Programming (OOP)
OOP
Devops

Requirement

 • Strong Java/Scala.
 • Have knowledge about OOP, Design Pattern, Algorithm & Data Structure.
 • Have knowledge about Devops(k8s, docker…).
 • Experience with SQL such as Postgres, MySql, Clickhouse…
 • For senior:
 • Have knowledge about Devops(k8s, docker, CICD…).
 • Have multiple years of experience with state-of-the-art web architectures and enjoy developing modern web applications.
 • Good at using NoSQL such as Redis/Elasticsearch/MongoDB.
 • Experience with Restful API and web-based technologies: Spring,ORM (JPA, Hibernate), Play Framework or NodeJs. (must at least 1 in these).
 • Experience with networking & Linux system.
 • Participate in the analysis and design of system architecture.
 • Have knowledge and experience about Bigdata System is plus.

Benefits

 • Great opportunity to dive deeply into a big data system with high volum of data in challenging domains.
 • Challenging working environment, open for new ideas and solutions.
 • We often conduct presentations to improve our individual skill sets, sharing our domain knowledge together.
 • You are encouraged to contribute ideas, corporate with the others and get your ideas to work efficiently.
 • Unique culture with many exciting activities: rookie training, 72 hours experience, team building, village festival, club, color fest, happy hour, birthday celebration,...
 • Best employees are awarded a company-sponsored overseas trip every year.
 • Obtaining full legal insurance coverage with FPT-Care (official employee).

Career

Company Info

FPT Telecom
Ho Chi Minh
300+ employees
https://fpt.vn
facebook-icon
youtube-icon
IT/ Software
IT
Telecommunication

About

Là thành viên thuộc Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam FPT. Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (tên gọi tắt là FPT Telecom) hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông và Internet hàng đầu khu vực.


Thành lập ngày 31/01/1997, khởi nguồn từ Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến do 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng Intranet đầu tiên của Việt Nam mang tên “Trí tuệ Việt Nam – TTVN”, sản phẩm được coi là đặt nền móng cho sự phát triển của Internet tại Việt Nam.


Với sứ mệnh tiên phong mang Internet, mang kết nối đến với người dân Việt Nam cùng mong muốn lớn lao mỗi gia đình Việt Nam đều sử dụng ít nhất một dịch vụ của Công ty, FPT Telecom đang nỗ lực thực thi Chiến lược “Mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng” trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa cốt lõi “Lấy khách hàng làm trọng tâm” và nền tảng sức mạnh công nghệ FPT, từ đó tiên phong trở thành Nhà cung cấp dịch vụ số có trải nghiệm khách hàng vượt trội, tốt nhất tại Việt Nam.

Working Address

Tòa nhà FPT Tân Thuận 2, Lô 29B-31B Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCMView map

Gallery