14 việc làm
avatar

Technical Lead

CÔNG TY CỔ PHẦN PEAHOKI VIỆT NAM

Thỏa thuận

avatar

Odoo Developer

Công ty TNHH Smart InnoTech

Thỏa thuận

avatar

Technical Architect

EVIZI LLC

Thỏa thuận

avatar

Kỹ sư cầu nối

Công ty TNHH CO-WELL Asia

1500 - 2500 USD

avatar

Lập trình viên Python

Công ty TNHH CO-WELL Asia

700 - 1600 USD

avatar

Junior Data Engineer (Python)

freeC's Client

1000 - 1300 USD

avatar

Backend Developer (Python, MySQL)

freeC's Client

Thỏa thuận

avatar

Kỹ sư cầu nối BrSE

Clients

1700 - 3000 USD