6 việc làm
avatar

Tax Accountant

Cty TNHH TV & ĐT Kaizen

300 - 420 USD

avatar

Nhân viên Kế toán thuế

Công ty CellphoneS

12 Tr - 17 Tr VND

avatar

Accounting/Tax Consultant (Fresher/Junior)

freeC's Client

15 Tr - 30 Tr VND

avatar

Kế Toán Công Nợ / Receivable Accountant (AR Accountant)

Trường Quốc Tế Blue Ridge / Blue Ridge International School (BRIS)

10 Tr - 12 Tr VND

avatar

Nhân Viên Hành Chính Kế Toán (Full-time)

GBE Technologies

10 Tr - 15 Tr VND