16 việc làm
avatar

Instagram Coordinator - Davines Viet Nam

Công ty TNHH Tập Đoàn Sáng Tạo Tự Nhiên

7 Tr - 12 Tr VND

avatar

Bác sĩ Thú Y

CTCP Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Thỏa thuận

avatar

Nhân viên kinh doanh

CÔNG TY INVESTO

Thỏa thuận

avatar

Marketing Executive - nhãn hàng sơn móng CND

Công ty TNHH Tập Đoàn Sáng Tạo Tự Nhiên

7 Tr - 10 Tr VND

avatar

DIGITAL MARKETING - Nhãn hàng Davines & Create

Công ty TNHH Tập Đoàn Sáng Tạo Tự Nhiên

7 Tr - 10 Tr VND

avatar

Nhân viên kinh doanh - Comfort Zone & CND

Công ty TNHH Tập Đoàn Sáng Tạo Tự Nhiên

7 Tr - 25 Tr VND

avatar

Nhân viên Kinh doanh - Davines, Create, Reuzel

Công ty TNHH Tập Đoàn Sáng Tạo Tự Nhiên

7 Tr - 35 Tr VND

avatar

Internship Developer

Công ty TNHH Sáng Tạo KIS Việt Nam

Thỏa thuận

avatar

Trợ lý Giám đốc Pháp lý Dự án Đầu tư

SunshineGroup

Thỏa thuận

avatar

Trợ lý Sale & Marketing

SENIX HEALTH GROUP

Thỏa thuận