28 việc làm
avatar

IOS Engineer (C/C++, Objective-C, Swift)

freeC's Client

Thỏa thuận

avatar

R&D Lead/Senior (C++, Algorithm, AI/ML)

freeC's Client

1500 - 2800 USD

avatar

Lập trình viên .Net

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

10 Tr - 30 Tr VND

avatar

[ĐN] Web Developer (Angular/ C#/ MySQL)

freeC's Client

600 - 900 USD

avatar

Senior Backend Developer (C#, .NET)

freeC's Client

Thỏa thuận

avatar

Senior iOS Developer (Mobile App)

freeC's Client

Thỏa thuận

avatar

BrSE (Japanese N2)

freeC's Client

1000 - 2500 USD

avatar

Full-stack.NET Develope

GoSell

Thỏa thuận

avatar

Software Developer (Java, C#, ASP.NET)

freeC's Client

Thỏa thuận

avatar

Game Mobile Developer

Công ty TNHH Công Nghệ HayHay Global

14 Tr - 18 Tr VND