23 việc làm
avatar

Junior Designer

kaze interior design vietnam

Thỏa thuận

avatar

Chuyên Viên Thiết Kế

TỔNG CÔNG TY NAM THÁI SƠN

Thỏa thuận

avatar

Nhân viên thiết kế nội thất

Feel Decor

10 Tr - 13 Tr VND

avatar

Thiết kế 3D Nội thất

Trái Cóc Cons

9 Tr - 15 Tr VND

avatar

Kỹ sư bóc tách bản vẽ cơ cấu thép

CÔNG TY CP CK CN CHÍ THÀNH

15 Tr - 17 Tr VND

avatar

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

CP XÂY DỰNG VÀ TTNT ID&D

10 Tr - 15 Tr VND

avatar

Nhân viên cung ứng thu mua

CP XÂY DỰNG VÀ TTNT ID&D

Thỏa thuận

avatar

Giám Sát thi Công Nội Thất

CP XÂY DỰNG VÀ TTNT ID&D

Thỏa thuận

avatar

Họa viên

công ty TNHH Attractor

8 Tr - 12 Tr VND

avatar

Kiến Trúc Sư Nội Thất

GOLDENWALLS

12 Tr - 18 Tr VND