Thực tập sinh Marketing/ Marketing Intern

Công Ty TNHH Lửa Á Châu
1 - 3 mil VND
Ho Chi Minh
Full time
Published 22/03/2021

Job Description

- Chương trình Thực Tập Sinh Marketing được thiết kế cho sinh viên năm cuối, sinh viên mới tốt nghiệp, sinh viên mới đi làm được tiếp cận thực tiễn các phương pháp tiếp thị & truyền thông mới nhất và không ngừng thay đổi trong các công ty quảng cáo.

- Chương trình được thiết kế cho 4 định hướng chuyên môn,

  • Phân tích Chiến lược (Strategic Planner)
  • Phát triển Nội Dung (Content Development)
  • Phân tích Dữ liệu Mạng xã hội (Social Data Analyst)
  • Quản lý Khách hàng (Digital Account Management)

Các ứng viên sẽ được chia sẽ chi tiết và tư vấn để chọn định hướng chuyên môn phù hợp trong quá trình phỏng vấn

- Lộ Trình Thực Tập Và Sau Thực Tập

 Thới Gian Thực Tập (6 tháng đầu)

 + Tháng thứ 1-3: Thực Tập Nghiên Cứu Dữ Liệu Mạng Xã Hội – bạn sẽ có cơ hội làm quen với các công tác thu thập, xử lý, và phân tích dữ liệu mạng xã hội sử dụng công nghệ Lắng Nghe Mạng Xã Hội mới nhất để đạt được sự thấu hiểu về người tiêu dùng.

 + Tháng thứ 4-6: Thực Tập một trong các chuyên môn Phân Tích Chiến Lược/Phát Triển Nội Dung/Phân Tích Dữ Liệu Mạng Xã Hội/Quản Lý Khách Hàng– bạn sẽ thực tập về [phân tích chiến lược/phát triển nội dung/phân tích dữ liệu mạng xã hội/quản lý khách hàng] dưới sự hướng dẫn của các anh/chị có nhiều kinh nghiệm.

+ Thời Gian Tập Sự (3 tháng tiếp theo): sau khi thời gian thực tập kết thúc, tùy vào kết quả đánh giá, bạn có thể sẽ được đề xuất tham gia giai đoạn tiếp theo – Thời Gian Tập Sự - với vị trí Chuyên Viên Phân Tích Chiến Lược/Chuyên Viên Phát Triển Nội Dung/Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu Mạng Xã Hội/Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng Tập Sự. Trong suốc giai đoạn này, bạn sẽ tập sự trên cùng định hướng chuyên môn đã chọn hoặc thay đổi sang định hướng mới với sự hướng dẫn và giám sát thấp nhất từ người hướng dẫn/quản lý.

+ Tuyển Dụng Chính Thức (Từ tháng thứ 10): nếu kết quả đánh giá Thời Gian Tập Sự khả quan, ứng viên sẽ được đề xuất một trong các vị trí Chuyên Viên Phân Tích Chiến Lược/Chuyên Viên Phát Triển Nội Dung/Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu Mạng Xã Hội/Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng chính thức và bắt đầu làm việc độc lập.

Requirement

- Sinh viên năm cuối, sinh viên mới tốt nghiệp, sinh viên mới đi làm học chuyên ngành tiếp thị, truyền thông, và các ngành có liên quan.

- GPA từ 2.8/4 hoặc 7/10 trở lên

- Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt

- Có kỹ năng tin học văn phòng tốt.

- Có kinh nghiệm về quản trị uy tín thương hiệu, PR, và lắng nghe mạng xã hội (social listening)

Benefits

- Có cơ hội được đào tạo toàn diện về Công nghệ số và Quản trị truyền thông kỹ thuật số.

- Có cơ hội tiếp cận với phương pháp và quy trình quản trị dự án truyền thông kỹ thuật số một cách có tổ chức và hiện đại. 

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động và có cơ hội tiếp cận những công nghệ tiên tiến. 

- Chương trình Phát triển vượt trội cho những ứng viên tài năng.


Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search