Nhân Viên Điều Phối Thị Trường job at Le&Associates

Nhân Viên Điều Phối Thị Trường
Le&Associates
Save Job
Part time
Hiring 1 people
Ho Chi Minh
Published 26/07/2022

Working Address

Job Description

LÀM THỜI VỤ 3 THÁNG

THỜI GIAN LÀM VIỆC

  • 14g00 - 20g00
  • Làm 6 ngày/ tuần
  • Làm tại các quận trung tâm của TP.HCM

THÔNG TIN VỀ CÔNG VIỆC:

- Thường xuyên đến thăm cửa hàng để quan sát và kiểm tra hoạt động bán hàng, tiếp thị; huấn luyện và hướng dẫn NVTV tại cửa hàng (nhân viên của hệ thống bán lẻ, không thuộc quản lý của CAV); trao đổi kế hoạch bán hàng, tiếp thị với Cửa hàng trưởng.

- Kết nối, tương tác và xây dựng mối quan hệ NVTV và Cửa hàng trưởng.

- Tiếp nhận yêu cầu, ý kiến từ NVTV và Cửa hàng trưởng; sau đó, trực tiếp hỗ trợ hoặc đề xuất phương án hỗ trợ từ CAV.

- Báo cáo, phản hồi những thực trạng, vấn đề tại cửa hàng và đề xuất giải pháp cho CAV.

Skills

Chăm sóc khách hàng

Requirement

  • Có kinh nghiệm sales thị trường, làm việc với các cửa hàng.
  • Có kỹ năng kết nối, tương tác và xây dựng mối quan hệ nhân viên tư vấn và Cửa hàng trưởng.
  • Có kỹ năng thương lượng, giải quyết vấn đề.

Benefits

  • Lương cơ bản: 180k/ ca 6 tiếng + thưởng 50k/ca + KPI
  • Phụ cấp xăng 15k/ ngày + Phụ cấp 3G 70k/ tháng
Company Info
Le&Associates
Ho Chi Minh
1-50 employees
Working Address