Marketing Manager

TNHH ABC
Negotiable
Ho Chi Minh
Full time
Published 05/02/2021

Job Description

  • Tổ chức thực hiện theo các kế hoạch quảng cáo, chương trình kế hoạch marketing, chương trình khuyến mãi đã được lập ra. Theo dõi quá trình thực hiện và báo cáo lại kết quả.
  • Thực hiện nghiên cứu thị trường và phân tích các dữ liệu bán hàng để tìm ra những cơ hội Marketing mới cho doanh nghiệp, nhằm chiếm ưu thế hơn so với đối thủ cạnh tranh. 
  • Thực hiện, triển khai các chiến dịch thông tin và quảng cáo và có trách nhiệm mở rộng kênh phân phối của sản phẩm.
  • Có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin marketing nhằm bảo vệ giá trị của tổ chức.
  • Cập nhật kiến thức về Marketing và các kiến thức liên quan khác bằng cách tham dự các buổi hội thảo đào tạo, xem các ấn phẩm chuyên ngành, thiết lập mạng lưới quan hệ cá nhân hoặc có thể gia nhập vào tổ chức chuyên nghiệp của ngành nghề.
  • Đạt được các nhiệm vụ của marketing và nhiệm vụ của tổ chức bằng cách hoàn thành các mục tiêu liên quan khi có yêu cầu.

Requirement

  • Đạt được mục tiêu kinh doanh và Marketing bằng cách đóng góp các thông tin, đề xuất cho các tổng kết và kế hoạch chiến lược.
  • Thử nghiệm với nhiều kênh trả phí khác nhau như tạo nội dung, quản lý nội dung, quản lý sự kiện, phương tiện truyền thông, chiến dịch PPC, chiến dịch xây dựng khách hàng tiềm năng, copywriting và phân tích hiệu quả.
  • Dự đoán và triển khai hạn ngạch doanh thu hàng năm, thiết lập chiến lược định giá, đề xuất giá bán, cạnh tranh, phân tích những xu hướng thị trường và kết quả.
  • Tạo ra những nội dung giá trị và hấp dẫn cho website, blog công ty nhằm thu hút được nhiều khách hàng mục tiêu hơn.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search