Kế Toán Dự Án job at DATA Group

Kế Toán Dự Án
DATA Group
Save Job
Full time
Hiring 1 people
Ho Chi Minh
Published 16/09/2022

Working Address

 • 20 Đ. Vũ Tông Phan, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, VietnamView map

Job Description

 • Kiểm tra theo dõi việc thanh toán, tạm ứng chi phí mua vật tư công trình căn cứ theo bản dự toán nội bộ đã duyệt
 • Thực hiện kiểm tra dự toán nội bộ về số lượng, đơn gía, thành tiền và các khoản phí khác liên quan đến từng hạng mục công trình.
 • Kiểm tra, kiểm soát việc tạm ứng, thanh quyết toán với nhà thầu, nhà cung cấp.
 • Kiểm tra theo dõi việc thanh toán, tạm ứng chi phí mua vật tư công trình căn cứ theo bản dự toán nội bộ đã duyệt
 • Kiểm tra theo dõi lương nhân công tại công trường sau khi có đầy đủ chữ ký của các Trưởng phòng liên quan, đính kèm các chứng từ.
 • Kiểm tra tổng hợp, lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công trình.
 • Kiểm tra theo dõi chế độ bảo hành, bảo trì các công trình chưa hết hạn.
 • Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch, đốc thúc việc thu hồi công nợ, đối với các công trình, thường xuyên báo cáo tiến độ và kết quả cho quản lý trực tiếp.
 • Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, thanh toán nợ phải trả, lên kế hoạch thanh toán cho các thầu phụ, nhà cung cấp theo tiến độ thi công, hợp đồng.
 • Tập hợp và lập bảng báo cáo gía thành, lãi lỗ các công trình khi thanh quyết toán theo mẫu quản trị.
 • Theo dõi và lập các báo cáo hàng tháng theo yêu cầu của quản lý.
 • Các yêu cầu khác theo sự phân công của quản lý.

Skills

Community Engagement

Requirement

Những tiêu chí thiết yếu:

 • Nhiệt tình, trung thực, mạnh mẽ trong công việc.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng – Đại học chuyên ngành tài chính kế toán.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng.
 • Có kỹ năng thu thập số liệu kế toán, thống kê và tổng hợp lập báo cáo phân tích, đề xuất biện pháp thực hiện.
 • Có Kỹ năng giao tiếp, đàm phán.
 • Ưu tiên biết tiếng anh.

Những tiêu chí ưu tiên:

 • Mong muốn phát triển bản thân, mong muốn làm việc chủ động.
 • Có tính tự quyết, tự xử lý công việc cao.
 • Cầu thị, có tư duy giải quyết vấn đề, có thái độ tích cực.
 • Mong muốn được làm việc trong môi trường năng động, quyết liệt, không ngại cải thiện và thay đổi.

Benefits

 • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
 • Khám sức khỏe định kỳ.
 • Được làm việc một cách chủ động, tính tự quyết, tự xử lý tình huống trong công việc cao.
 • Tham gia các hoạt động thể thao hàng tuần,
Company Info
DATA Group
Ho Chi Minh
1-50 employees
Working Address