9 jobs import export

freeC logo

Giám Sát Xuất Nhập Khẩu

freeC's Client

16 - 22 mil VND

Good Food logo

Logistic Executive

Good Food

Negotiable

Cty Chế Biến Trái Cây Yasaka logo

Nhân viên Chứng Từ - Xuất Nhập Khẩu

Cty Chế Biến Trái Cây Yasaka

7 - 10 mil VND

Công Ty TNHH Tự Động Hóa Viễn Thông ATCOM logo

Nhân Viên Mua Hàng Quốc Tế (Purchasing)

Công Ty TNHH Tự Động Hóa Viễn Thông ATCOM

Negotiable

Voltrans Logistics logo

Customer Service Representative

Voltrans Logistics

8 - 10 mil VND

CÔNG TY TNHH TVS SCS VIETNAM logo

Nhân viên chứng từ hàng xuất

CÔNG TY TNHH TVS SCS VIETNAM

Negotiable

Công ty CP đầu tư VGC logo

Nhân viên Xuất Nhập Khẩu

Công ty CP đầu tư VGC

Negotiable

Atlantic Commodities Vietnam logo

Logistic Coordinator

Atlantic Commodities Vietnam

Negotiable

Công ty CP đầu tư VGC logo

Nhân viên Xuất nhập khẩu

Công ty CP đầu tư VGC

15 - 20 mil VND

Job that may be of interest to you

No result
No result found for import export
Recommended search
  • Try more popular keywords
  • Spell check
  • Replace abbreviations with full words

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search