Golang Developer job at CALAGAMES

Golang Developer
CALAGAMES
Save Job
Full time
Hiring 2 people
Ho Chi Minh
Published 19/09/2022

Working Address

  • 200 Đ. 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, VietnamView map

Job Description

  • Xác định, viết mã, kiểm tra và triển khai các tính năng mới cho các sản phẩm với trọng tâm là các tiêu chuẩn API, khả năng mở rộng, tính mạnh mẽ và hiệu suất.
  • Giữ kiến trúc hiệu suất cao, các thành phần có thể mở rộng, có thể kiểm tra và phát triển kiến trúc.
  • Làm việc chéo với Sản phẩm và các nhóm Kỹ thuật (Designer, Support,..) để đóng góp vào định nghĩa sản phẩm và thiết kế hệ thống.
  • Phối hợp với Leader và hỗ trợ team.

Skills

Golang

Requirement

  • Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc lĩnh vực liên quan.
  • Thành thạo ngôn ngữ Golang.
  • Kiến thức tốt về Git.
  • Biết Game là một lợi thế
Company Info
CALAGAMES
Ho Chi Minh
1-50 employees
Working Address