General Accountant
Telestar VN

Full time
Hiring 1 people
3 years of experience
Ho Chi Minh
Published 17/04/2024

Working Address

 • 207 Street 05, Lakeview, An Phu, District 2, Thu DucView map

Job Description


Mô tả:

 • Tham gia vào việc xuất hóa đơn, hỗ trợ hợp đồng dịch vụ cho các khách hàng của công ty, bao gồm khách hàng Việt Nam và cả nước ngoài.
 • Thực hiện đối chiếu, thanh toán, thu thập chứng từ kế toán từ các dự án/hoạt động của công ty.
 • Tổng hợp, lập và nộp báo cáo tài chính đúng hạn, bao gồm báo cáo thuế, báo cáo chi tiêu hàng tháng/quý, báo cáo tài chính hàng năm và các báo cáo khác theo yêu cầu.
 • Hỗ trợ quá trình thanh toán tiền lương, thuế và bảo hiểm cho nhân viên.
 • Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của nhân viên về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân, lương thưởng.

Yêu cầu:

 • 3-4 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương
 • Tiếng Anh giao tiếp
 • Có khả năng làm các tác vụ kế toán

Thời gian làm việc:

Thứ 2- thứ 6, 8h30 - 17h30

Skills

Accounting And Auditing
Accounting Finance
Compensation and Benefits

Benefits

 • Lương tháng 13
 • Bảo hiểm theo Nhà nước
 • Nghỉ phép năm/nghỉ lễ theo quy định
 • Happy Hour mỗi thứ 5 hàng tuần
Company Info
Telestar VN
Ho Chi Minh
1-50 employees
http://telestar.vn
facebook-icon
youtube-icon
Ho Chi Minh
1-50 employees
http://telestar.vn
facebook-icon
youtube-icon
IT/ Software
Management Consulting
BPO

About

Telestar is vastly experienced in contact center management and provides a competitive edge to our clients.

We are capable of managing a huge volume of tickets in a professional and a specialized manner.

 

Our belief is that all customers should be treated professionally and attentively. Telestar's Inbound contact center will fulfill the needs of your customers and form a strong link between your company and them.

 

Outsourcing inbound contact center services makes it easier for organizations to focus on their core businesses whilst also offering them higher flexibility and value savings. In return it also increases customer satisfaction due to effective client services.

 

At our outbound contact center a team of professionals takes every chance to initiate outbound communication to your prospected or existing customers. We provide you with a solution that enables you to manage all the communication with our agents ensuring overall quality of our services.

 

With Telestar, your entire team sits next to each other in a managed office. This increases the productivity of the team as a whole and makes it easier for you to manage the workflow.

Working Address

207 Street 05, Lakeview, An Phu, District 2, Thu DucView map

Gallery