Chứng khoán Phú Hưng

Company size
300+ employees
Location
Ho Chi Minh
Website
https://www.phs.vn/
-

Jobs

No result
Recommended search
  • Try more popular keywords
  • Spell check
  • Replace abbreviations with full words

Introduction Chứng khoán Phú Hưng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu ở Việt Nam.

PHS cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn TCDN, lưu ký chứng khoán qua mạng lưới rộng khắp cả nước.

PHS được thành lập vào tháng 12/2006 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Lạc.

PHS cam kết phục vụ lâu dài tại thị trường chứng khoán Việt Nam, và mang đến các danh mục đầu tư thành công dài lâu cho nhà đầu tư.

Trong tương lai, PHS sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của nhà đầu tư cho các giải pháp đầu tư thị trường chứng khoán và tài chính doanh nghiệp.

Headquarter

21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, HCMC

View map
21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, HCMC