Thực Tập Sinh Nhân Sự

Nhất Tâm Food
Toàn thời gian
Hải Dương
Đăng tuyển ngày 12/04/2022

Địa điểm làm việc

Mô tả công việc

- Thiết kế content, bài đăng tuyển dụng

- Liên hệ gửi thư mời cho ứng viên

- Tham gia vào quá trình phỏng vấn

- Chăm sóc ứng viên

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng khi được yêu cầu

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Nhân Sự

Kỹ năng

Nhân sự

Yêu cầu

- Sinh viên năm 3, năm 4 các trường Cao Đẳng, Đại Học

- Ứng viên có định hướng theo mảng tuyển dụng

- Kỹ năng giao tiếp, tin học văn phòng

Quyền lợi

- Công ty cung cấp chứng nhận thực tập, đóng mộc đỏ

- Hỗ trợ tài liệu cho ứng viên hoàn thành báo cáo thực tập

- Làm việc trong môi trường năng động

Ngành nghề

Giới thiệu về công ty
Nhất Tâm Food
1-50 nhân viên
Hải Dương
Địa chỉ