Nhiều mẫu CV ấn tượng Sắn sàng ứng tuyển trong vài phút

Một mẫu CV chuyên nghiệp và được thiết kế chi tiết luôn gây ấn tượng mạnh với nhà tuyển dụng.
Mẫu CV xin việc 1 Đơn giản
Mẫu CV xin việc 1 Đơn giản
Mẫu CV xin việc 2 Đơn giản
Mẫu CV xin việc 2 Đơn giản
Mẫu CV xin việc 3 Hiện Đại
Mẫu CV xin việc 4 Đơn giản
Mẫu CV xin việc 5 Hiện Đại
Mẫu CV xin việc 6 Sáng Tạo
Mẫu CV xin việc 7 Sáng Tạo
Mẫu CV xin việc 8 Sáng Tạo
Mẫu CV xin việc 9 Đơn giản
Mẫu CV xin việc 10 Hiện Đại
Mẫu CV xin việc 11 Hiện Đại
Mẫu CV xin việc 11 Hiện Đại
Mẫu CV xin việc 12 Đơn giản
Mẫu CV xin việc 12 Đơn giản
Mẫu CV xin việc 13 Hiện Đại
Hơn 3,500 công việc hấp dẫn đang chờ đợi bạn
Sử dụng tính năng CV Online của chúng tôi để ứng tuyển nhanh và hiệu quả hơn
Tạo CV Ngay!