10 việc làm back end tại Hồ Chí Minh

Hello Health Group logo

Back-end developers

Hello Health Group

1000 - 2500 USD

freeC logo

Senior Back-End Web Developer (Python)

freeC's Client

Thỏa thuận

Head Capital Việt Nam logo

Lập trình Back-end (Lavarel, CakePHP)

Head Capital Việt Nam

15 - 35 triệu VND

FLAME MEDIA logo

Back-End Developer

FLAME MEDIA

700 - 1000 USD

TopOnSeek (TOS) logo

Back-End Developer

TopOnSeek (TOS)

8 - 12 triệu VND

TOMORROW FUTURE CO., LTD logo

Senior Back - end Developer (Java - Spring boot)

TOMORROW FUTURE CO., LTD

2000 - 2500 USD

3forcom logo

Lập trình viên Back-end (NodeJS)

3forcom

15 - 30 triệu VND

freeC logo

BrSE/Project Manager

freeC's Client

Thỏa thuận

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TESSE logo

Back-end Developer

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TESSE

7 - 15 triệu VND

CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION logo

Lập Trình Viên Senior BACK-END

CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION

1500 - 2000 USD

Tạo thông báo việc làm

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi có việc làm mới tương tự