Nexcel Solutions

Hồ Chí Minh
101-300 nhân viên
Hồ Chí Minh
101-300 nhân viên
https://nexcel.com

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu Nexcel Solutions

Nexcel Solutions is engaged in software development and procurement of software services to Internet-based companies.


We issue and grant licenses to our customers to use the our platforms which contain superior services and features specifically designed to meet the operational needs.

Headquarter

VJ4J+5HW, Tân Hưng Thuận, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam

Xem bản đồ