Java
iOS Development
Android Developer
Kotlin
Basic Java
React Js
Rest Api
Html 5
Css3
Java
Backend
Strategic Communications
Software patterns
Smartfox
Java
My SQl
SQL Lite
Oracle SQL Developer
Oracle Database
freeC's Client
Hồ Chí Minh
24 ngày trước
 • Minimum 3 years of software development experience using C# (ASP.NET/ Razor.Net, .NET Core MVC 4-5, Entity Framework, Web Services, Responsive Web Design, Microsoft SQL Server)
 • 3+ Years experience in Java and Java frameworks
Java
.NET
c#
Microsoft SQL Server
ASP.NET
freeC's Client
Hồ Chí Minh
24 ngày trước
 • Experience in Java and Java frameworks
 • Minimum 2 years of software development experience using C# (ASP.NET/ Razor.Net, .NET Core MVC 4-5, Entity Framework, Web Services, Responsive Web Design, Microsoft SQL Server)
Java
C#
ASP.NET
.NET Core
Microsoft SQL Server
freeC's Client
Hồ Chí Minh
1 tháng trước
 • Strong understanding of Object Oriented Design, broadcast receiver, activity, fragment and service lifecycle
 • Experience in writing OOP code and develop apps using MVC, MVP or MVVM
Java
Kotlin
Android Developer
Object-Oriented Programming (OOP)
freeC's Client
Hồ Chí Minh
1 tháng trước
 • At least 2-years experiences with native Android development (Android Studio, Kotlin, Java, Google API...)
 • Strong understanding of Object Oriented Design, broadcast receiver, activity, fragment and service lifecycle
Android Developer
Kotlin
Java
Api
JAVA
J2EE
XML / XHTML
CGI-Python
Java
J2EE
CGI-Python
XML / XHTML
freeC's Client
Hồ Chí Minh
1 tháng trước
 • BE / B.Tech /ME /M.Tech in Electronics/Computer Science;
 • Strong programming and debugging skills in Core Java, OOPS Concepts;
 • Nice to have experience in C++ & C;
BE
B.Tech
Java
OOPS
C++
freeC's Client
Hồ Chí Minh
1 tháng trước
 • Intermediate English;
 • BE / B.Tech /ME /M.Tech in Electronics/Computer Science;
 • Strong programming and debugging skills in Core Java, OOPS Concepts.
BE
B.Tech
ME
Java
OOPS
Techcombank
Hà Nội & 1 nơi khác
Hà Nội, Hồ Chí Minh
1 tháng trước
Java
Spring Boot
Api
Microservices
Sql

Junior Mobile Developer

Công ty TNHH TERA GROUP
Lưu việc
Toàn thời gian
Tuyển 1 người
Đà Nẵng
Đăng tuyển ngày 30/09/2022

Địa điểm làm việc

 • 448 Hoàng Diệu, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, VietnamXem bản đồ

Mô tả công việc

 • Tham gia phát triển các dự án mobile application, SmartTV application.
 • Triển khai giao diện theo yêu cầu của khách hàng trên hệ thống website xây dựng sẵn.
 • Phối hợp với các back-end developers và UI/UX designers nhằm nâng cao khả năng của sản phẩm
 • Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về UI/UX mới nhất để áp dụng cải tiến sản phẩm

Kỹ năng

Java
iOS Development
Android Developer
Kotlin

Yêu cầu

 • Thành thạo Kotlin/Java hoặc Swift, OOP, Functional programming …
 • Có kinh nghiệm làm việc làm việc với các framework native như SwiftUI, Android Jetpack Compose …
 • 2+ năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng mobile native (iOS hoặc Android).
 • Sử dụng thành thạo các core design patterns: Observer, DI, Factory...
 • Theo đuổi các tiêu chuẩn code: SOLID, DRY, KISS …
 • Có khả năng viết mã code rõ ràng, có thể tái sử dụng, áp dụng clean code.
 • Có kinh nghiệm làm việc với Restful, TCP/IP, JSON, GraphQL.
 • Có kiến thức cơ bản về CI/CD.
 • Có hiểu biết về các architectural patterns phổ biến: MVC, MVVM …
 • Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý source code như Git …


Quyền lợi

 • Ký hợp đồng với đơn vị truyền thông lớn nhất ở trong nước (VTVcab)
 • Được cung cấp thiết bị làm việc hiện đại
 • Hỗ trợ cơm trưa mỗi ngày
 • Gói sức khỏe toàn diện Tera-care
 • Thưởng vào các ngày Lễ lớn của VN
 • Lương tháng 13
 • Thưởng kinh doanh cuối năm
 • Team building, Happy hour, sinh nhật hàng tháng
 • Company trip ít nhất 2 lần/năm

Ngành nghề

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH TERA GROUP
Đà Nẵng
1-50 nhân viên

Địa chỉ