3 việc làm
avatar

TALENT ACQUISITION MANAGER

Quesscorp

Thỏa thuận

avatar

Junior Recruitment Executive

Hoozing

8 Tr - 10 Tr VND

avatar

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công ty TNHH VK Link

8.5 Tr - 9.5 Tr VND