avatar

Trưởng Phòng Quản Lý Kết Cấu

TBS Group
Thỏa thuận
5A Xa lộ Xuyên Á, P. An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Lập kế hoạch quản lý, điều phối, giao tiếp trao đổi thông tin với Tư vấn, giám sát kiểm soát công việc bảo đảm chất lượng và tiến độ của hồ sơ thiết kế kết cấu

- Lập kế hoạch quản lý và kiểm tra sự thích hợp của công tác thiết kế và hồ sơ thi công xây dựng

- Phê duyệt Thiết kế và đưa ra các giải pháp về phương án thiết kế

- Phê duyệt nội dung cuộc họp được soạn thảo, tham gia họp tuần và báo cáo tình trạng tổng thể của hoạt động thiết kế, đưa ra hướng giải quyết các vấn đề

- Quản lý việc phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế trong giai đoạn thiết kế và kiểm tra sự thay đổi để kiểm soát chi phí dự án

- Hỗ trợ và báo cáo cho Giám đốc thiết kế triển khai/ Giám đốc quản lý thiết kế các công việc có liên quan đến thiết kế kết cấu

- Quản lý việc theo dõi và phối hợp các cấp chính quyền để phê duyệt hồ sơ thiết kế

Yêu cầu

- Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và công nghiệp

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu

Kiến thức chuyên sâu về phân tích và thiết kế kết cấu theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế

- Kinh nghiệm quản lý: 3 năm Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn: 7 năm kinh nghiệm

- Lãnh đạo mạnh mẽ, sáng tạo, đoàn kết

- Giao tiếp tốt

- Quản lý con người

- Quản lý dự án

- Giải quyết vấn đề

- Nắm bắt sự phát triển của công nghệ mới trong xây dựng

- Khả năng phân tích và đánh giá, nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới vào thực tế.

Tạo thông báo việc làm

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi có việc làm mới tương tự

Công việc tương tự

avatar

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

freeC's Client

15 Tr - 25 Tr VND

avatar

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

freeC's Client

15 Tr - 25 Tr VND

avatar

Thiết kế điện - thiết kế điện nhẹ - Thiết kế HVAC

Licogi 18.3

Thỏa thuận