Thực Tập Sinh Kế Toán

CÔNG TY TNHH ĐTTM PHƯƠNG ANH
3 - 4 mil VND
Vĩnh Khương, Xã Yên Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
Internship
Published 13/08/2021

Job Description

- Hỗ trợ người quản lý kiểm toán để thu thập dữ liệu cho các tài khoản kế toán.

- Phân tích các khoản thu và các khoản thanh toán, chi tiết về các chủ nợ và khách nợ, đối chiếu ngân hàng và các tài khoản kiểm soát...

- Xử lý hồ sơ kế toán.

- Hỗ trợ xử lý bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo tài chính khác theo hướng dẫn tài chính và kế toán của công ty và pháp luật.

- Hỗ trợ rà soát chi phí, hồ sơ biên chế... theo sự phân công.

- Cập nhật dữ liệu tài chính trong cơ sở dữ liệu để đảm bảo thông tin chính xác.

- Hỗ trợ các dự án, công việc kế toán khác.

Requirement

- Các bạn Sinh viên năm 3,  đang chờ bằng

- Đang học ở các ngành lĩnh vực liên quan đến chuyên môn.

- Khả năng xây dựng các mối quan hệ tốt.

Benefits

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của Luật lao động

- Được Huấn luyện, Đào tạo kiến thức và các kỹ năng nghiệp vụ Kế toán, Công ty sẽ xem xét ký hợp đồng chính thức với những ứng viên tiềm năng và có quá trình làm việc tốt…

- Cơ hội mở rộng network & được cọ sát làm việc cùng các anh chị có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực…

- Đóng dấu mộc và xác nhận thực tập tại công ty.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search

Similar jobs

Dịch Vụ Thương Mại iDE logo

Thực Tập Sinh Kế Toán

Dịch Vụ Thương Mại iDE

3 - 4 mil VND

Công ty TNHH Giáo dục Hoàng Hải Learn logo

Thực Tập Sinh Kế Toán

Công ty TNHH Giáo dục Hoàng Hải Learn

3 - 4 mil VND

Hồng Lộc Phát logo

Thực tập sinh kế toán

Hồng Lộc Phát

3 - 4 mil VND

Công ty TNHH Đầu tư Vạn Phương logo

Thực Tập Sinh Kế Toán

Công ty TNHH Đầu tư Vạn Phương

3 - 3.5 mil VND

Công ty TNHH Ánh Tiến logo

Thực Tập Sinh Kế Toán

Công ty TNHH Ánh Tiến

2 - 3 mil VND

Công ty TNHH Thúy An logo

Thực Tập Sinh Kế Toán

Công ty TNHH Thúy An

2 - 3 mil VND