15 - 20 mil VND
Bắc Giang, Bac Giang, Vietnam
Full time
Published 24/09/2021

Job Description

- Quản lý giám sát thi công công trình xây dựng đường giao thông và Hạ tầng kỹ thuật tại Bắc giang. Lập kế hoạch thi công công trình, bóc tách khối lượng và thực hiện thi công.

- Triển khai thực hiện thi công, giám sát, theo dõi tiến độ công trình.

- Lập biện pháp thi công, tiến độ thi công, báo cáo cập nhật khối lượng thi công thực tế tại công trường .

- Theo dõi , đôn đốc tiến độ của các nhà thầu về tiến độ thi công các công trình.

- Xử lý những vướng mắc về kỹ thuật hạ tầng trong quá trình thi công dự án .

- Theo dõi kiểm tra kiểm soát khối lượng nghiệm thu các tổ đội, thầu phụ.

- Theo dõi khối lượng vật tư cung cấp tới công trình.

- Thực hiện các công tác nghiệm thu, công tác thanh quyết toán công trình

- Đề xuất những bất hợp lý trong quá trình thi công để kịp thời sửa đổi

- Tham gia kiểm tra / nghiệm thu công việc xây dựng với các bên liên quan.

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Chuyên ngành cầu đường, kỹ thuật xây dựng... các Trường Đại học xây dựng, Đại học Giao thông vận tải hoặc tương tự.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Săn sàng đi công tác xa. Làm việc tại Bắc Giang

- Chịu được áp lực công việc

Benefits

- Đầy đủ chế độ chính sách theo quy định chung

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search