Kế Toán Trưởng job at Công ty TNHH T.L.C Auditing

Kế Toán Trưởng
Công ty TNHH T.L.C Auditing
Save Job
Full time
Hiring 1 people
Ho Chi Minh
Published 02/07/2022

Working Address

  • 21 Đ. Số 102, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt NamView map

Job Description

- Tổ chức, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của phòng kế toán.

- Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ cho Ban giám đốc.

- Kiểm tra, kiểm soát lại toàn bộ các khoản doanh thu, chi phí phát sinh trong kỳ.

- Kiểm soát các tài khoản của Công ty và thực hiện lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế. Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ… để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra

- Xây dựng và phổ biến các chính sách, quy trình chuyên môn đến toàn bộ nhân viên trong phòng.

- Là đầu mối làm việc với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến quyết toán thuế. Xử lý các sự vụ phát sinh một cách tối ưu.

- Thường xuyên cập nhật, nắm bắt các thông tin về luật thuế kế toán.

- Tổ chức lưu trữ tài liệu, hồ sơ kế toán đúng luật và đúng quy trình kiểm soát hồ sơ

- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo yêu cầu của Ban Giám đốc chính xác và kịp thời

- Tham mưu cho Ban giám đốc về cải tiến công tác quản lý tài chính kế toán và kiểm soát chi phí.

- Phát triển nguồn nhân lực Phòng kế toán.

Skills

Accounting

Requirement

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Am hiểu luật thuế kế toán, nắm vững các nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán, có kiến thức về tài chính doanh nghiệp và các quy định của pháp luật về hoạt động điều hành của doanh nghiệp.

Benefits

- Mức lương thoả thuận theo năng lực và công việc, môi trường làm việc chuyên nghiệp, Công ty đảm bảo tất cả các quyền lợi xã hội tốt nhất cho mọi nhân viên.

- Có điều kiện phát triển về chuyên môn, thường xuyên được tham gia các khoá đào tạo về chuyên ngành do các chuyên gia phụ trách.

Company Info
Công ty TNHH T.L.C Auditing
Ho Chi Minh
1-50 employees
Working Address