Kế toán tổng hợp_Tiếng Anh (cơ bản)

Công ty CP Đầu tư Hoàng Sơn
7 - 20 mil VND
Hải Phòng, Việt Nam
Full time
Published 20/05/2021

Job Description

- Định khoản nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp

- Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ mua hàng, bán hàng, các chứng từ kế toán.

- Quản lý và theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp.

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại đơn vị.

- Tổng hợp và hoàn thiện sổ sách kế toán.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho Ban Giám Đốc, các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công tác kế toán.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

- Kiểm tra số dư báo cáo, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp. 

- Hạch toán các bút toán tổng hợp định kỳ 

- Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN hàng quý, báo cáo quyết toán năm 

- Cung cấp số liệu cho Ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

Requirement

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm, nữ (ưu tiên ứng viên làm trong công ty xây dựng)

- Nghiệp vụ: nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về kế toán, kiểm toán, thuế, nguyên tắc chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch - kế toán - Thực hiện nhiệm vụ được giao chính xác và đúng quy định.

- Kỹ năng: sử dụng thành thạo máy vi tính (phần mềm excel, phần mềm kế toán).

- Ưu tiên biết tiếng Anh

Benefits

- Lương: thỏa thuận theo năng lực

- Chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của nhà nước và chính sách đãi ngộ của công ty

- Môi trường làm việc năng động, định hướng phát triển bền vững.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search