Kế toán Tổng hợp job at Pinetech YoMedia

Kế toán Tổng hợp
Pinetech YoMedia
Full time
Hiring 1 people
Ho Chi Minh
Published 29/06/2022

Working Address

 • 14-16-18 Chu Mạnh Trinh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCMView map

Job Description

 • Thực hiện xây dựng quy trình chuẩn hóa và duy trì phát triển hệ thống kế toán. 
 • Tổ chức, vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và hiệu quả.
 • Kiểm tra tính hợp lệ , nội dung các hóa đơn đầu vào và đầu ra.
 • Hướng dẫn xử lý, kiểm soát và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Kiểm soát tất cả các số liệu phát sinh do kế toán viên nhập liệu. Nắm vững các số liệu, nghiệp vụ phát sinh. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Tính lương và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến lương.
 • Lập lệnh chuyển tiền internet banking cho các thanh toán.
 • Quản lý công nợ phải thu, phải trả.
 • Thực hiện hạch toán các bút toán tổng hợp: khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí, các nghiệp vụ khác, kết chuyển ….
 • Lập báo cáo thuế GTGT, thuế nhà thầu, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại thuế khác và quyết toán các loại thuế .
 • Chịu trách nhiệm làm việc với cơ quan thuế và giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến thuế.
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, năm, báo cáo giải trình chi tiết và các báo cáo, thống kê khác.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
 • Kiểm soát, quản lý số liệu kế toán, hạn chế sự sai sót thấp nhất có thể.
 • Thay kế toán trưởng xử lý các vấn đề được giao và các công tác khác khi vắng mặt.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do kế toán trưởng phân công.

 

Skills

kế toán
kế toán tổng hợp
nghiệp vụ kế toán
báo cáo thuế
hạch toán chi phí

Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên nghành kế toán.
 • Đã có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp.
 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
 • Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng.


Benefits

 • Mức lương cạnh tranh
 • Thưởng dựa trên thành tích và đóng góp
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
 • Lương tháng 13
 • Các hoạt động TeamBuilding, du lịch hàng năm
 • Giờ làm việc: 8,5 giờ x 5 ngày / tuần (Thứ Hai đến Thứ Sáu)
Company Info
Pinetech YoMedia
Ho Chi Minh
51-100 employees
https://www.pinetech.vn/
Advertising
Media

About

 1. Introduction

Yomedia Joint Stock Company founded in 2013, is a leading Media Company in the field of Digital Marketing throughout the country. Yomedia is one of the pioneering companies in the online advertising industry in Southeast Asia by deploying integrated digital marketing platforms. Our mission is to build professional relationships with customers to provide effective and reliable online marketing solutions for their advertising needs.

Yomedia has working teams with the necessary skills and specialization not only in digital marketing but also in the industries that the team has accomplished through projects. The accumulated experience has helped us to have a unique position to provide solutions for better and broader marketing effects, especially to increase productivity as well as cost reduction of advertising for each customer that we served, regardless of the industry in which the customer is operating.

   2.Integrated Digital Marketing

We specialize in providing results by applying integrated digital marketing solutions. We provide value by providing information-based and research-based online marketing strategies. Yomedia is well-known for our reputation with many talented and creative experts to provide our partners with a sophisticated data-based approach for marketing and online advertising. Moreover, we implemented innovative, effective digital marketing, advertising and public relations programs, all working together to help customers achieve their goals and bring in revenue from their marketing investment. We have achieved success for our customers by integrating many services together, making each component of their marketing campaign more powerful and effective.

2.1. Programmatic

Yomedia provides a programmatic buying platform with the clear process of buying digital media in an automated fashion, using technology to buy ad impressions in real-time to reach a very specific consumer on the right screen at the right time. Yomedia’s Programmatic Ads makes it easy for businesses to access Vietnam’s largest inventory on one management platform. The partner’s business now can reduce the marketing campaign costs and improve the ROI for the business.

2.2. DMP

DMP is an extensive solution that is necessary for brands’ marketing activities in order to meet the goal of learning, understanding and comprehending data, turning it into sales conversion rate. Yomedia provides DMP as a crucial solution for online marketing campaigns with abilities to gather all valuable audience data throughout multiple devices. DMP gains audience insights into marketing operations for maximizing revenue by using Big data. Moreover, it supports clients in addressing campaign commitments. DMP is essential for brands in the action of navigating the target audience based on the intensive combination of first-party and third-party audience data. It lends us a hand in determining specific goals of campaigns and push them to their best performance in their own segments.

2.3. Creative, KOLs, Contents

Yomedia also offers the Key Opinion Leaders (KOLs) service to promote brands’ image. KOLs method brings an optimal approach for effectively communicating brand and strongly spreading brand awareness to its consumers. KOLs can be considered as one opportunity for brands on the path of identifying its potential consumers. We examine your market segment and positioning to offer the best strategy for your campaign. We propose right KOLs in a list of multi-career fields for brands.

Besides, we provide the services of content creatives that will give the spread of brand to the public. This action of campaign is an element to boost the public interest and excitement of products/services of brands. Along with the booming of Social Media, Content Creative plays an important role in marketing strategies, which make campaign’s image viral to social networks.

2.4. Biddable Media

Yomedia provides biddable advertising solutions on multi platforms such as Facebook, Google, TikTok...etc. We help grow our clients' businesses by strategizing and providing different advertising solutions, tailored to each client's business goals.

    3. Clients

Currently in the Vietnam market, companies and businesses increasingly invest in terms of image and brand. In order to address those needs with professional solutions, Yomedia has participated in hundreds of projects and campaigns in a variety of fields and industries, typically including brands: Romano, Enchanteur, Ford, Techcombank, Massan Bitis, Minh Long, etc.

Working Address

14-16-18 Chu Mạnh Trinh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCMView map

Gallery