Kế Toán Tổng Hợp job at CÔNG TY CP DV QL TOÀ NHÀ XANH

Kế Toán Tổng Hợp
CÔNG TY CP DV QL TOÀ NHÀ XANH
Save Job
Full time
Hiring 1 people
Ha Noi
Published 25/07/2022

Working Address

 • 283 P.Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt NamView map

Job Description

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán.
 • Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp;Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến công việc.

Skills

- Kỹ năng tổng hợp và phân tí

Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học tài chính, Thương mại, Kinh tế quốc dân chuyên ngành kế toán.
 • Am hiểu sâu hầu hết các nghiệp vụ kế toán, đặc biệt là kỹ năng đối chiếu, phân tích, tính toán giá thành và các giải pháp kế toán tối ưu.
 • Hướng dẫn, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 • Tổng hợp và phân tích báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính.
 • Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo ( phần mềm excel, phần mềm kế toán).
 • Biết vận dụng luật (luật về thuế, kế toán, lao động, bảo hiểm,…)

Benefits

 • Phụ cấp ăn ca
 • Tham gia BHXH theo quy định
 • Thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.
Company Info
CÔNG TY CP DV QL TOÀ NHÀ XANH
Ha Noi
1-50 employees
Working Address