Giám Sát Xây Dựng

TBS Group
Negotiable
5A Xa lộ Xuyên Á, P. An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Full time
Published 16/04/2021

Job Description

1. Cập nhật, nắm vững tất cả các bản vẽ thiết kế kỹ thuật có liên quan, các thay đổi thiết kế, bản vẽ shop drawings và biện pháp thi công được phê duyệt;

2. Nắm vững các yêu cầu chất lượng, đảm bảo nhà thầu tuân thủ các quy trình quy định trong quá trình thi công.

3. Nhắc nhở cảnh báo và báo cáo xin ý kiến Trưởng bộ phận khi phát hiện các vi phạm của nhà thầu;

4. Thực hiện nghiệm thu các công việc thi công của nhà thầu theo phân công đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng;

5. Kiểm tra, cập nhật tiến độ thi công chi tiết, kế hoạch thực hiện ngày, tuần, tháng để đôn đốc nhà thầu thực hiện thi công và kịp thời báo cáo Trưởng bộ phận, đề xuất các giải pháp đối với các công việc bị chậm tiến độ;

6. Hướng dẫn, kiểm tra và ký hồ sơ chất lượng, bản vẽ hoàn công, xác nhận công việc của nhà thầu phù hợp với thực tế thi công tại công trình;

7. Báo cáo ngay cho Trưởng bộ phận khi phát hiện các bất cập, sai sót của hồ sơ thiết kế, bản vẽ shop drawing và đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh các biện pháp thi công phần xây dựng;

8. Cùng cán bộ thi công của nhà thầu lập biên bản về các sai sót trong quá trình thi công và và xin ý kiến Trưởng bộ phận để xử lý;

9. Kịp thời báo cáo Trưởng bộ phận và đề xuất các giải pháp đối với các công việc bị châm tiến độ;

10. Phối hợp với giám sát an toàn lao động/ cán bộ chuyên trách để thực hiện công tác giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC trong quá trình thi công của nhà thầu theo quy định.

11. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Công ty/ Trưởng bộ phận.

Requirement

1. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng công nghiệp hoặc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan khác.

2. Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thi công/ giám sát các công trình dân dụng (ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ hành nghề TVGS và đã từng làm các dự án của các tập đoàn lớn).

3. Sử dụng thành thạo các phần mềm AutoCad, Office …

4. Sẵn sàng đi công tác xa khi được điều động.

5. Tính cách trung thực, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search