Giám sát Thi công - Bảo trì Hạ tầng nhà xưởng

Công ty TNHH Ký Hiệu
18 - 21 mil VND
Tx. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Full time
Published 06/07/2021

Job Description

  • Quản lý, bảo quản, kiểm tra định kỳ cơ sở hạ tầng nhà xưởng hiện hữu.
  • Tư vấn cho ban giám đốc và đề xuất các phương án đầu tư cơ sở hạ tầng phụ trợ mới khi có nhu cầu.
  • Giám sát công việc của các nhà thầu xây dựng để bảo trì cơ sở hạ tầng hiện có & đảm bảo tuân thủ sự an toàn, phương pháp và kỹ thuật trong thời gian làm việc.

Requirement

  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý nhà xưởng hoặc xây dựng trong những công ty thầu phụ của Nhật hoặc làm việc cho các công ty xây dựng lớn.
  • Tiếng Anh giao tiếp khá hoặc tiếng Nhật từ N3.
  • Vi tính văn phòng và đọc bản vẽ xây dựng.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search

Similar jobs

Công ty Cổ Phần VHRS logo

Design Engineer (Vải địa, lưới địa kỹ thuật)

Công ty Cổ Phần VHRS

23 - 46 mil VND

Công ty Cổ Phần VHRS logo

Business Development Engineer (Địa kỹ thuật)

Công ty Cổ Phần VHRS

23 - 50 mil VND

Feel Decor logo

Quản Lý Dự Án

Feel Decor

10 - 15 mil VND