avatar

Giám Đốc Quản Lý Thiết Kế

TBS Group
Thỏa thuận
5A Xa lộ Xuyên Á, P. An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm điều hành chung, lên kế hoạch làm việc cho phòng trình P.TGĐ Khối PTDA xem xét và thông qua

- Lập dự toán chi phí hoạt động của phòng. Quản lý thu chi trong phạm vi hoạt động của phòng

- Lên kế hoạch thực hiện công tác thiết kế cho từng dự án cụ thể đảm bảo phù hợp kế hoạch và mục tiêu của P.TGĐ Khối PTDA

- Cùng phòng QLDA chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế, tổng dự toán, thẩm tra của đơn vị tư vấn

- Chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện công việc khảo sát, thiết kế, tổng dự toán, thẩm tra của đơn vị tư vấn

- Xử lý những công việc trong phạm vi ủy quyền của Ban TGĐ cho Giám đốc phòng

- Thực hiện báo cáo định kì cho Ban TGĐ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm

Yêu cầu

- Thành thạo trong việc sử dụng phần mềm liên quan xây dựng như: acad, Ms Project, Ms Office, Visio;

- Chịu áp lực thực hiện nhiều công việc, biết chú trọng và phân cấp giải quyết khối lượng công việc mang tính quyết định, ảnh hưởng.

- Lưu loát trong việc trình bày, chủ trì cuộc họp, trong thể hiện văn bản.

- Làm việc độc lập, chịu áp lực cao;

- Thông thạo và xử lý thành thạo các quy định liên quan đến Luật Xây dựng và các luật liên quan khác.

- Thông thạo các tiêu chuẩn, các quy định liên quan đến thiết kế kiến trúc, PCCC, M&E, Kết cấu và các quy định liên quan khác.

- Trình độ học vấn/chuyên môn: Đại học/ Trên Đại học chuyên ngành kiến trúc.

- Số năm kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 12 năm kinh nghiệm.

- Tin học: ứng dụng thành thạo các phần mềm thể hiện thiết kế AutoCAD, 3D

Tạo thông báo việc làm

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi có việc làm mới tương tự

Công việc tương tự

avatar

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

freeC's Client

15 Tr - 25 Tr VND

avatar

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

freeC's Client

15 Tr - 25 Tr VND

avatar

Thiết kế điện - thiết kế điện nhẹ - Thiết kế HVAC

Licogi 18.3

Thỏa thuận