Cộng tác viên dịch thuật

MCG Consulting Management
8 - 12 mil VND
Tại nhà
Work remote
Published 29/04/2021

Job Description

  • CTV nhận tài liệu qua email. Tiến hành dịch thuật và bàn giao kết quả vào cuối mỗi ngày làm việc qua email (18h00).
  • Tiền công sẽ được thống nhất khi phỏng vấn nhận việc tùy vào khả năng và khối lượng tài liệu CTV có thể thực hiện trong 1 ngày.
  • Tiền công sẽ được trả cuối mỗi ngày sau khi tài liệu đã được xác nhận đạt chuẩn (trong vòng 1hr sau khi CTV đã gửi email).

Requirement

  • Dịch thuật tài liệu tiếng Anh sang tiếng Việt.
  • Tuân thủ thời gian đã cam kết.
  • Bảo mật thông tin theo quy định.

Benefits

  • Sau một thời gian cộng tác ổn định và lâu dài, có thể được nhận việc chính thức, phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực đào tạo

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search