Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị CSDL – SENIOR DBA

40HRS HR Consulting Services
Negotiable
Ho Chi Minh
Full time
Published 18/01/2021

Job Description

 • Cài đặt, quản trị và vận hành hệ thống CSDL đảm bảo tính HA (24x7 high-availability);
 • Thiết lập và thực hiện các chính sách, thủ tục liên quan đến việc quản lý, bảo mật, bảo trì, sử dụng dữ liệu và thông tin;
 • Thiết lập và thực hiện các chiến lược sao lưu, phục hồi, khắc phục sự cố, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu;
 • Xây dựng kế hoạch và thực hiện nâng cấp CSDL, di chuyển dữ liệu theo yêu cầu dự án;
 • Theo dõi, sửa lỗi và tối ưu hiệu năng của hệ thống CSDL;
 • Xây dựng và cập nhật các tài liệu liên quan đến hệ thống CSDL;
 • Tham gia vào quá trình thiết kế kiến trúc dữ liệu và xây dựng các tính năng của dự án;
 • Tham gia xây dựng các hệ thống báo cáo, phân tích dữ liệu (BI, Data warehouse…).

Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT, hệ thống thông tin, hoặc các ngành kỹ thuật có liên quan. 
 • Có từ 7 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò quản trị CSDL.
 • Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với PostgreSQL.
 • Nắm vững kiến thức về thiết kế, quản trị vận hành và tối ưu hiệu năng hệ thống CSDL.
 • Nắm vững kiến trúc, các khái niệm, tính năng của PostgreSQL và có kinh nghiệm áp dụng các công nghệ, công cụ liên quan.
 • Có kinh nghiệm viết các câu truy vấn, trigger phức tạp và tối ưu cho PostgreSQL (PL/PgSQL).
 • Có kinh nghiệm triển khai database replication, clustering, table partioning.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các dự án startup là lợi thế.
 • Có kinh nghiệm làm việc với Azure Cloud và Azure Citus là lợi thế.
 • Khả năng làm việc độc lập, chủ động giải quyết vấn đề dưới áp lực về khối lượng và thời gian.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search