Accountant Cum Admin
ALTECH ASIA PACIFIC

Full time
Hiring 1 people
2 years of experience
Ho Chi Minh
Published 03/04/2024

Why You’ll Love Working Here

Annual Health check
Month 13th bonus
Annual company trip

Working Address

 • 4 Floor, DC Tower, No. 111D Ly Chinh Thang, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC.View map

Job Description

ALTECH ASIA PACIFIC VIETNAM is a Japan trading company in industrial machines and equipment, a member of Altech Group, we are looking for a candidate as the following:


JOB DESCRIPTION:


INTERNAL ACCOUNTING JOB (90%): • Manage and check reports: FS, PIT, CIT, VAT, FCT, invoice, …
 • Prepare documents and coordinate with outsourced accounting companies for all of the accounting and financial reports.
 • Process payments on Banking systems: domestics and international, taxes.
 • Tracking debt reconciliation, accounts payable (AP), and accounts receivable (AR).
 • Ensure financial transactions via company bank accounts and credit cards are recorded accurately and timely.
 • Save accounting documents logically and effectively.
 • Screen and verify invoices received from suppliers for the payment process, Tax declaration.
 • In charge of incoming and outcoming invoices by issuing, controlling, and collecting invoices according to the set-out procedures and policies.
 • Record and manage all kinds of expenses and revenues of services, projects.
 • Reconcile monthly inventory reports.
 • Assist with the preparation of data for audit, tax.
 • Report, review and verify bank account reconciliations, manage the cash flow.
 • Salary calculation, prepare/Check monthly payroll spreadsheets (including calculations of Personnel Income Tax (PIT), Social Insurance (SI) Health Insurance (HI).
 • Create and declare records relate to social insurance.
 • Others assigned by GD and the company. • Quản lý và kiểm tra hồ sơ báo cáo: FS, PIT, CIT, VAT, FCT, hóa đơn, …
 • Chuẩn bị tài liệu và phối hợp với công ty dịch vụ kế toán để thực hiện tất cả các báo cáo liên quan kế toán và tài chính.
 • Xử lý thanh toán trên hệ thống Ngân hàng: trong nước và quốc tế, cơ quan thuế.
 • Theo dõi các khoản phải thu (AR) & phải trả (AP) và đối chiếu xác nhận công nợ.
 • Đảm bảo các giao dịch tài chính qua tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của công ty được ghi nhận chính xác và kịp thời.
 • Lưu trữ chứng từ kế toán một cách khoa học và hiệu quả.
 • Sàng lọc và xác minh hóa đơn nhận được từ nhà cung cấp cho quá trình thanh toán, kê khai thuế.
 • Phụ trách hóa đơn đến và đi bằng cách phát hành, kiểm soát và ghi nhận hóa đơn theo đúng quy trình và chính sách đề ra.
 • Ghi chép và quản lý các loại chi phí và doanh thu của các dịch vụ, dự án.
 • Đối chiếu báo cáo tồn kho hàng tháng.
 • Hỗ trợ chuẩn bị dữ liệu cho kiểm toán, thuế.
 • Báo cáo, xem xét và xác minh đối chiếu các tài khoản ngân hàng, quản lý dòng tiền.
 • Tính lương, lập/ kiểm tra bảng tính lương hàng tháng (bao gồm tính thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Bảo hiểm xã hội (SI) Bảo hiểm y tế (HI).
 • Lập và khai báo hồ sơ liên quan đến bảo hiểm xã hội.
 • Các công việc khác do Tổng giám đốc và công ty phân công.


ADMIN (10%)

 • Stationery order
 • Inventory control
 • Others assigned by GD and the company • Đặt hàng văn phòng phẩm
 • Kiểm soát hàng tồn kho
 • Các công việc khác do Tổng giám đốc và công ty phân công.JOB REQUIREMENT


 • Female only, age: 25-30.
 • Certificate in accounting, finance or related major.
 • At least 2-3 years experience in the same position at foreign company.
 • Having experience in fields related to Logistics or Import-Export is an advantage.
 • Good in English (other languages are also an advantage).
 • Ability to work independently, proactively.
 • Strong organizational skills and attention to detail.
 • Meticulous, careful, diligent.
 • Proficient in MS Excel, Word, Outlook, other accounting softwares. • Giới tính: Nữ, Độ tuổi: 25 – 30 tuổi.
 • Bằng cấp kế toán, tài chính hoặc các nghành liên quan.
 • Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở công ty nước ngoài.
 • Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực logistics hoặc xuất nhập khẩu là một lợi thế.
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt (biết thêm ngoại ngữ khác là một lợi thế).
 • Có khả năng làm việc độc lập, chủ động.
 • Kỹ năng tổ chức sắp xếp và chú ý đến chi tiết tốt.
 • Thành thạo MS Excel, Word, Outlook, các phần mềm kế toán.


Skills

Accounting
Account Management
Administration
Accounting Finance

Benefits

 • Salary negotiable upon interview based on candidate's ability from 10 million - 14 million.
 • Fully pay 100% social insurance, health insurance, and unemployment insurance according to the Labor Law after signing the official labor contract
 • Allowances: travel allowance, business allowance (if any).
 • Other benefits according to Company policy.
 • Participate in annual training seminars on accounting profession.
 • Friendly, sustainable working environment, favorable conditions to develop your full potential, with opportunities for advancement and career development.
 • End or mid-year break for the entire team with travel.
 • 13th month salary, 12 days leave/year (after becoming an of official employee)
 • Two months probationary time.
 • Probational pay: 85% of the of official income.
 • Working time: Monday – Friday from 8:00AM-5:00PM
 • Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn dựa trên năng lực của ứng viên từ 10 triệu - 14 triệu.
 • Được đóng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Lao động sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.
 • Phụ cấp: phụ cấp đi lại, phụ cấp công tác (nếu có).
 • Các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty.
 • Được tham gia các khóa đào tạo hàng năm về nghiệp vụ kế toán.
 • Môi trường làm việc thân thiện, bền vững, điều kiện thuận lợi để phát huy hết tiềm năng, có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
 • Du lịch cuối năm hoặc giữa năm cùng công ty.
 • Lương tháng 13, 12 ngày phép/năm (sau khi trở thành nhân viên chính thức)
 • Thời gian thử việc 2 tháng
 • Lương thử việc: 85% thu nhập chính thức.
 • Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8:00 sáng – 17:00 chiều.

Company Info
ALTECH ASIA PACIFIC
Ho Chi Minh
1-50 employees
Ho Chi Minh
1-50 employees
Import & Export
Working Address

Ho Chi Minh City, VietnamView map