Zootopia

Ha Noi
https://docs.google.com/document/d/1jrd7Qfac9t17MOFBXDlS7OU8aeNKksE6g5LI82B_JT4/edit
1-50 employees
Ha Noi
1-50 employees
https://docs.google.com/document/d/1jrd7Qfac9t17MOFBXDlS7OU8aeNKksE6g5LI82B_JT4/edit

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction Zootopia

Zootopia là công ty chuyên cung cấp dịch vụ giải pháp kinh doanh & đồng thời đồng sở hữu nhiều thương hiệu thành viên theo mô hình Holding, các dịch vụ và sản phẩm bao gồm:

➢ ZOOTOPIA - BUSINESS CONSULTING AGENCY: Xây dựng “THƯƠNG HIỆU"; bao gồm các giải pháp cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân;

➢ LỤCQUAN: Du lịch & Trải nghiệm Văn Hoá;

➢ ÀƠIVIỆTNAM: Quà tặng văn hoá & Sản vật Việt Nam

➢ THANHLỊCHLÀ: Học viện tư duy, ứng xử & giao tiếp nghi thức Việt;

➢ SỐNGBẰNGNGHỀ: Các lớp học thực chiến nghề. 

Headquarter

24 Ng. 31 P. Kim Mã, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

View map