VIRTUAL DESIRE EVENTS

Company size
1-50 employees
Location
Ho Chi Minh
Website
https://vdes.vn

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction VIRTUAL DESIRE EVENTS

VDES là công ty công nghệ, ứng dụng kĩ thuật tiên tiến vào ngành công nghệ sự kiện. Bên cạnh đó, trang web www.VDES.vn là trang thương mại điện tử (e – commerce), tìm kiếm địa điểm và hỗ trợ khách hàng tổ chức sự kiện cùng với sự khác biệt chưa từng xuất hiện tại Việt Nam. Đồng thời, VDES mong muốn trở thành một phương tiện kết nối hiệu quả với tất cả các đối tác dịch vụ tổ chức sự kiện tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Headquarter

217/4 Nơ Trang Long, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

View map
217/4 Nơ Trang Long, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam