VietNam Together

1-50 employees
Ha Noi
1-50 employees
https://vietnamtogether.com/
facebook-icon
-

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction VietNam Together

Vietnam Together là một tổ chức thành lập với mục tiêu đưa hoạt động xã hội, các hoạt động gắn kết con người tiếp cận dễ dàng hơn với từng cá nhân thông qua ứng dụng VNT. Vietnam Together sẽ là ứng dụng tiên phong trong việc áp dụng công nghệ quản lý, liên kết các hoạt động teambuilding và hoạt động xã hội.

Headquarter

112 P. Trần Đại Nghĩa, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 10000, Vietnam

View map