Viethealthtech

Ho Chi Minh
-
-
Ho Chi Minh
-
-

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction Viethealthtech

Tầm nhìn & Sứ mệnh của công ty - Sứ mệnh: Tạo nên một phong cách sống lành mạnh về thể chất và tinh thần cho người Việt. - Tầm nhìn: Với nền tảng công nghệ hiện đại, Viethealtech định hướng trở thành Tập đoàn tiên phong trong việc xây dựng một hệ sinh thái lành mạnh qua những sản phẩm dịch vụ cao cấp, không ngừng góp phần nâng cao giá trị cuộc sống người Việt. Kiến tạo vẻ đẹp vẹn toàn từ tâm ra ngoài cho mỗi khách hàng là giá trị cốt lõi của Viethealtech.

Headquarter

Khu Tân Cảng, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

View map