TT Phát Triển Và Hội Nhập

Ha Noi
-
1-50 employees
Ha Noi
1-50 employees
-

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction TT Phát Triển Và Hội Nhập

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI Vietnam) là một tổ chức Phi chính phủ, Phi lợi nhuận của Việt Nam thành lập năm 2005, hoạt động vì quyền của các nhóm yếu thế để xây dựng một xã hội công bằng, đoàn kết và phát triển bền vững.

Headquarter

169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

View map