Trung tâm PT KH&CN Trẻ

1-50 employees
Ho Chi Minh
1-50 employees
http://khoahoctre.com.vn/
facebook-icon
youtube-icon

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction Trung tâm PT KH&CN Trẻ

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ với nhiệm vụ phát triển phong trào, tổ chức đa dạng các sân chơi học thuật, qua đó tập hợp và phát huy năng lực sáng tạo của tuổi trẻ thành phố. Trung tâm luôn là đơn vị đồng hành cùng với phong trào sáng tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ của tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Với sứ mệnh đưa phong trào học thuật, sáng tạo của tuổi trẻ thành phố ngày càng phát triển, trung tâm đã đầu tư, xây dựng và tổ chức các hoạt động thúc đẩy phong trào học thuật, nghiên cứu khoa học, đưa các cuộc thi, giải thưởng trở thành hoạt động được các bạn trẻ yêu thích sáng tạo chờ đợi hàng năm.

Headquarter

1 Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

View map