transcosmos Việt Nam

300+ employees
Ho Chi Minh
300+ employees
http://trans-cosmos.com.vn
facebook-icon
-

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction transcosmos Việt Nam

Transcosmos (TCV) hiểu rằng "Nhân sự phù hợp" là tài sản quý giá nhất của các công ty BPO. Tại TCV, chúng tôi đang kiến tạo văn hóa tổ chức mà ở đó, nhân viên là yếu tố trung tâm, và chúng ta cùng nhau mang lại trải nghiệm tốt hơn cho nhân viên là mục tiêu được đặt lên hàng đầu. 

Trong bảy năm gia nhập Việt Nam (từ năm 2014), transcosmos Việt Nam đã có khoảng 2,800 nhân sự làm việc tại 5 văn phòng ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng. TCV đã góp phần nâng tầm cho thị trường BPO Việt Nam qua việc kế thừa các quy chuẩn từ tập đoàn - transcosmos Incooperate, Nhật Bản. Chúng tôi đã trở thành sự lựa chọn của hơn 50 khách hàng tại Việt Nam và đa quốc gia cho các lĩnh vực: Contact Center, Digital Marketing, Engineering Solutions.

Headquarter

19A Đ. Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

View map