Trần Anh Đông Nam Bộ

Ho Chi Minh
-
1-50 employees
Ho Chi Minh
1-50 employees
-

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction Trần Anh Đông Nam Bộ

Trần Anh Đông Nam Bộ tự hào là một trong những Công ty bất động sản uy tín góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển một xã hội thịnh vượng, một cộng đồng nhân văn. Hướng đến phát triển bền vững dựa trên triết lý kinh doanh bất động sản giá trị thực, tuân thủ những quy chuẩn quản trị chất lượng sản phẩm tốt nhất, hướng đến những giá trị tốt đẹp, nhân văn cho cộng đồng xã hội.

Headquarter

177 Nguyễn Thị Nhung, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

View map